Komunitní centrum Perleťánek

provozuje mateřské centrum, které je koncipováno jako veřejný prostor pro setkávání rodin. Je založeno na bázi komunitní práce, se zapojením místních zdrojů. Jeho snahou je zabránit sociálnímu vyloučení maminek na mateřské dovolené, umožnit přirozenou adaptaci malých dětí na dětský kolektiv a zapojit celou rodinu do rozvoje sociáních a komunitních vazeb.

 

Perleťánek

je otevřen i dětem hendikepovaným a dětem z menšinových kultur. Pro děti je jednou za čtrnáct dní dopoledne připravena plně vybavená herna a kulturní či výtvarný program pro celou rodinu.

 

Projekt mateřského centra

je realizován celoročně v prostorách nově opraveného pivovaru, které poskytlo Město Žirovnice. Jedná se o dvě zcela vybavené místnosti. V letních měsících pak provoz probíhá ve venkovních prostorách Zámku Žirovnice. Celoročního provozu se účastní celé rodiny a ostatní obyvatelé Žirovnice a okolních obcí. Letních aktivit pak i turisté a letní obyvatelé města. 

 

Od svého počátku KCP

provozuje i jednou měsíčně sobotní akce zaměřené na celou komunitu. Jejich cílem je snaha stmelovat lidi různého věku (naučit soužití všech sociálních skupin a podpořit jejich vzájemnou komunikaci) a zapojit obyvatele okolních obcí. Chceme zajišťovat atraktivní kulturní, vzdělávací či jiný program.

 

Od našeho vzniku v roce 2010

máme za sebou již mnoho uspořádaných akcí, například přednášku o látkových plenách a nošení dětí v šátku, kurz historického šermu, promítání dokumentů a proběhlo již mnoho výtvarných dílen (např. skládali jsme origami, pracovali jsme s hlínou i proutím, malovali na trička a tašky, vyráběli lampiony z hedvábného papíru, šili panenky z ovčí vlny a uspořádali dílny s velikonoční a vánoční tematikou a mnoho dalších).

 

Léto 2010 a 2011 a 2012

probíhalo na louce prvního zámeckého nádvoří. V létě 2010 jsme například stavěli mraveniště, vyráběli lucerny a dělali motýlí křídla a v létě 2011 jsme zamířili do pohádky a léto zakončili loutkovým divadlem a opékáním špekáčků. A v létě 2012 jsme se desetkrát setkali v prostorách mateřského centra v pivovaru, hráli jsme si uvnitř i venku na hřišti a hlavně výtvarně tvořili - malovali na skleničky i hrnky, batikovali, korálkovali, tvořili z rychlotvrdnoucí hmoty a mnoho dalšího.

 

Ekologie

KCP má ve svých stanovách uveden i rozvoj ekologických aktivit. Na ty se chceme stále více zaměřovat, ať již formou přednášek, promítání dokumentů či společných komunitních akcí (obnova alejí, výsadba stromů, čištění potoků atd.). Jednu takovou akci se nám již podařilo uspořádat, v roce 2010 to byla výsadba jeřebinové aleje k lesu Hájku u Města Žirovnice. Akce měla velkou propagaci a zúčastnilo se jí více než sedmdesát dětí a dospělých ze Žirovnice a ostatních obcí (Počátek, Cholunné, Štítné atd.), přišli celé rodiny, skauti i turisté. Vedle výsadby stromů proběhly přednášky o výsadbě a údržbě stromů a výtvarné dílny s přírodní tematikou. V sázení jeřábů budeme opět  pokračovat na podzim 2012.
Další pravidelnou každoroční akcí bude dubnový DEN ZEMĚ, který jsme uspořádali poprvé v roce 2012. Jedná se o jedodenní sobotní akci určenou pro širokou komunitu, pro děti i dospělé byly připraveny soutěže na téma “Zažij ekologii prakticky”, přednáška o soběstačné domácnosti a permakultuře, šermířsko-divadelní představení, oživlé sochy, výstava obrazů, promítání ekologických dokumentů, výtvarné dílny a mnoho dalšího.